Saradnja

datum slika novembar 24, 2011

U oktobru 2010. godine sklopljen je dogovor o saradnji između Udruženja kompozitora Makedonije (Sojuz na kompozitori na Makedonija) koje je predstavljala Jana Andreevska, umetnička direktorka za međunarodne aktivnosti, Udruženja kompozitora Slovenije (Društvo slovenskih skladateljev) koje je predstavljao Dušan Bavdek, umetnički rukovodilac za međunarodne aktivnosti i Udruženja kompozitora Srbije koje je predstavljala Ivana Trišić, predsednica.

Taj dogovor nije bio zvaničan. Bio je prijateljski.

Prvi projekat te saradnje je razmena kamernih ansambala na festivalima savremene muzike koje svako od tri udruženja organizuje u svojoj sredini i ti ansambli izvode program koji obuhvata dela autora iz tri zemlje.

Dogovor je odmah zaživeo. Već u martu 2011 klavirski duo Sonja Lončar – Andrija Pavlović gostovao je na festivalu 34. Dani makedonske muzike, a ansambli iz Srbije (Aneta Ilić, sopran, Stana Krstajić, flauta i Natalija Mladenović, klavir) i Makedonije (violinisti Mihailo Trandafilovski i Piter Šepard i pijanistkinja Ana Gaceva) održali su koncerte u Ljubljani 5. i 6. novembra.

Koncert na ovogodišnjoj Tribini pod nazivom „Prijatelji iz Makedonije“ deo je saradnje tri Udruženja.

Ivana Trišić