Srđanu Hofmanu „Mokranjčeva nagrada“ za 2015. godinu

datum slika septembar 23, 2016

Na javnom sastanku žirija Mokranjčeve nagrade za 2015. godinu održanom u sali Udruženja kompozitora Srbije u petak 23. septembra 2016. doneta je odluka da ovogodišnje najviše priznanje koje se dodeljuje domaćem autoru za kompozitorski rad, a za najuspešnije premijerno izvedeno delo na domaćim i inostranim scenama u 2015. godini, pripadne kompozitoru Srđanu Hofmanu za delo Kroz kutije zvuka 1. Kompoziciju je premijerno izveo Trio Pokret na 24. Međunarodnoj tribini kompozitora.

Članovi žirija su istakli da „atmosfera muzičkog toka ima magnetnu, povremeno i mističnu privlačnost” (kompozitor Ivan Brkljačić), da je karakterišu „izrazita umetnička imaginacija i maštovitost, zanimljiva mikro i makro forma i inovativni istraživački postupak na planu sonornosti” (kompozitorka Tatjana Milošević Mijanović).

Istaknut je „ekspertski i stilski perfektan, poetički dorečen i moćan u svojoj ukusnoj i uzdržanoj intimnoj vanmuzičkoj poruci – postmodernizam Srđana Hofmana”, a izbor je obrazložen rečima da je možda za Hofmana „pisanje muzike jedan način ćutanja o stvarima” (muzikolog Zorica Premate).
Ocenjeno je „da je logika muzičkog toka neupitna kao neki prirodni zakon – svaki potez i svako rešenje je pravo i najbolje, a kombinacije muzičkih boja su majstorske i očaravajuće” (kompozitorka Svetlana Savić). Podvučen je „visoki profesionalizam i majstorsko kompozitorsko pismo, bogatstvo muzičkih misli i sposobnost da slušaoca ’uvuče’ u svoj zvučni svet koji se raskriva kao makrokosmos, istinit, večan i samodovoljan” (muzikolog Sonja Marinković).
Stručni žiri Mokranjčeve nagrade, čiji je pokrovitelj Ministarstvo kulture i informisanja, ove godine je radio u sastavu: kompozitori dr um. Svetlana Savić, vanredni profesor i šef katedre za kompoziciju Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, dr um.Tatjana Milošević Mijanovć, vanredni profesor na Katedri za kompoziciju FMU i dr um. Ivan Brkljačić, vanredni profesor na Katedri za teoriju muzike FMU i muzikolozi Zorica Premate, muzički urednik na Radiju Beograd 2 i dr Sonja Marinković, redovni profesor na Katedri za muzikologiju FMU, predsednica žirija.

Evidentirano je 68 premijerno izvedenih dela, a u užem izboru našle su se kompozicije Milice Đorđević Rđa za kamerni ansambl (premijera u Gracu), Milana Aleksića Povratak za kamerni ansambl i naratora (premijera u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu), Mezeji Silarda Dijamantska dolina za kamerni orkestar (premijera na 24. Tribini kompozitora u Beogradu) i Kroz kutije zvuka 1 za klarinet, violu, klavir i elektroniku Srđana Hofmana.
U najuži izbor ušla su dela Milice Đorđević i Srđana Hofmana, a većinom glasova članova žirija, koji je istakao vrednost oba dela, nagrada je dodeljena Srđanu Hofmanu, kompozitoru i profesoru emeritusu Univerziteta umetnosti u Beogradu, koji је po drugi put dobio ovo najviše kompozitorsko priznanje u našoj zemlji.

dr Sonja Marinković, predsednica žirija

 Srđan Hofman