27. Međunarodna tribina kompozitora

27. Međunarodna tribina kompozitora 4–8. oktobra 2018.

27. Međunarodna tribina kompozitora

27. Međunarodna tribina kompozitora 4–8. oktobra 2018.

27. Međunarodna tribina kompozitora – KONKURS za slanje partitura

27. Međunarodna tribina kompozitora – KONKURS za slanje partitura

datum slika maj 19, 2017

Udruženje kompozitora Srbije
27. Međunarodna tribina kompozitora
Beograd, 4. 10. – 9. 10. 2018.

KONKURS za slanje partitura

Kompozicije koje se predlažu treba da budu napisane za sledeće sastave:
1. Gudački orkestar (4, 4, 3, 3, 1) ili
Gudački orkestar (4, 4, 3, 3, 1) u koji može da se uključi sastav do pet instrumenata po izboru
Trajanje do 12 minuta.

Instrumenti po izboru: harmonika, flauta, oboa, klarinet, fagot, horna, truba, trombon, gitara, harfa, klavir, čembalo, udaraljke (male), mecosopran i bariton.

2. Dua – kompozicije za dva instrumenta po izboru / sa ili bez elektronike *
Trajanje do 10 minuta

3. Sastav po izboru od 1 do 9 instrumenata sa ili bez elektronike *
Trajanje do 12 minuta

* Instrumenti po izboru: harmonika, flauta, oboa, klarinet, fagot, horna, truba, trombon, gitara, harfa, klavir, čembalo, udaraljke (male), mecosopran, bariton, dve violine, viola, violončelo i kontrabas.

4. Kvintet limenih duvačkih instrumenata
Trajanje do 10 minuta

5. Kompozicije za sastav baroknih instrumenata – dve barokne violine, barokna viola, viola da gamba i čembalo.
Trajanje do 10 – 12 minuta

Konkurs nije anoniman.
Prijava kompozicija je besplatna.
Jedan autor može da konkuriše u različitim kategorijama. Nije moguće prijaviti više od dve kompozicije.
Prema Statutu Tribine mogu se predlagati dela nastala tokom protekle tri godine.
Pravo predlaganja imaju autori, izvođači, udruženja i nacionalna autorska društva.
Prilikom prijave dostaviti:
1. partituru
2. snimak (ukoliko je moguće)
3. kratku biografiju, do 150 reči

Autori izabranih kompozicija imaju obavezu da dostave kompletan materijal za izvođenje, koji podrazumeva:
1) deonice
2) eventualne elektronske realizacije (za elektroakustičke kompozicije)
3) fotografiju
4) biografiju (do 150 reči)
5) komentar o delu (do 150 reči)

Prijave slati na email tribina.kompozitora@composers.rs
ili na adresu:
Udruženje kompozitora Srbije
Mišarska 12-14, 11000 Beograd, Srbija
Rok za učešće na konkursu je do 15. oktobra 2017. godine (po srednjeevropskom vremenu, CET).
Za prijave koje se šalju poštom validan je poštanski pečat sa datumom slanja pre isteka navedenog roka.
Ukoliko se materijal šalje online, poslednji dan za prijem je 15. oktobar 2017. godine, ali potrebno je da fajlovi budu dostupni za preuzimanje do kraja februara 2018. godine (soundcloud, youtube, dropbox itd, ne slati materijal putem wetransfera).
Poželjno je prijave slati putem elektronske pošte.