Božo Banović završio je studije kompozicije na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu (kod Rajka Maksimovića i Vlastimira Trajkovića). Njegova dela izvođena su na prethodnim Tribinama kompozitora, kao i na festivalima Obzorja na Tisi u Novom Bečeju, Guitar Open Festival u Subotici, te u Sloveniji, Italiji, Južnoafričkoj Republici i Rusiji. Bavi se pedagoškim radom i nastupa kao klavirski saradnik.

Prolećna pesma za glas, flautu i klavir – tokom komponovanja ovog dela prepustio sam da me vodi dramaturgija poetskog teksta Desanke Maksimović, što je velikim delom rezultiralo poklapanjem kulminativnih tačaka stihova i muzike. Iako sam u nekim trenucima dopustio da „muzika govori za sebe“, cilj mi je bio da više budem interpretator poezije nego koautor.

Kompozicija je nastala na podsticaj ansambla Donne di Belgrado.