Dejan Despić (1930, Srbija) kompozitor, muzički pisac, teoretičar i pedagog. Studirao je kompoziciju kod Marka Tajčevića i dirigovanje kod Mihaila Vukdragovića na beogradskoj Muzičkoj akademiji (danas Fakultet muzičke umetnosti), gde je na oba odseka diplomirao 1955. godine. Predavao je teorijske predmete, prvobitno u Muzičkoj školi „Mokranjac“ (1955–1965), a potom na Muzičkoj akademiji u Beogradu gde je penzionisan kao redovni profesor (1965–1995). Godine 1985. izabran je za dopisnog, a 1994. za redovnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti. Od 1999. godine Despić vrši dužnost sekretara Odeljenja likovne i muzičke umetnosti SANU.

Homo homini … op. 221 (2011), zavet za bariton i klavirski kvintet.

U svetu u kakvom živimo – i lokalnom i globalnom – ima i previše razloga i povoda za ovako grozan „zavet“ pesnika, Jovana Nikolića. Njegovom tekstu dao sam, za ovu kompoziciju, odgovarajući naslov, čiji se završetak podrazumeva, prema iskustvu koje traje neizmenjeno još od starih Latina.

Dejan Despić www.dejandespic.com