Dorotea Hofman (1961, Nemačka) studirala je horsko dirigovanje, klavir, filozofiju i muzikologiju. Živi u Minhenu i predaje na Univerzitetu za muziku i izvođačke umetnosti. Kao umetnica, međunarodnu reputaciju stekla je isprva kao pijanistkinja osvojivši 1993. godine Međunarodno Gaudeamus takmičenje za izvođenje savremene muzike u Roterdamu, i snimila niz dela 20. veka za Bavarski radio.

Sada je veći deo njenog umetničkog rada posvećen komponovanju. Godine 2006. osvojila je prvu nagradu na Herbert-Bauman takmičenju za sekstet Tagtraum (Daydream/Maštanje) za dve mandoline i gudački kvartet, a dodeljena joj je i umetnička stipendija Palazzo Barbarigo della Terrazza iz Venecije. U opusu se nalaze orkestarska dela većeg opsega, kao i kamerna muzika za različite instrumente, solo pesme i solistička muzika. Komponovala je za Minhenski radio orkestar i za Minhensku katedralu, a dela su joj izvođena na festivalima u Nemačkoj, Austriji, Sloveniji, Srbiji, Meksiku i Japanu. Njena dela objavile su kuće: Verlag 4’33“, Edicije WunniVogt & Fritz. Više informacija na www.hofmannmusic.de

Remembering Shakespeare (Sećanje na Šekspira), pet pesama za sopran, violinu i klavir (2010)
1. Mesec 2. Suđaje 3. Ljubav 4. Vila 5. San Nik(ole) Vratila

San letnje noći predivni komad Vilijema Šekspira izvor je ovog ciklusa pesama. Mesec, Suđaje, Ljubav i Vila personifikacije su arhaičnog sveta za koji je Šekspir pronašao večne reči – sveta koji možemo da iskusimo samo u teatru.

Konačno, tu je i San Nik(ole) Vratila, san tako nadrealan i fantastičan kao i svi snovi koje stvara život. Ono što ostaje su pomućena sećanja – a nije li San Nika Vratila već sećanje na prethodne pesme?

Otuda, redosled pesama ne treba menjati.