Srđan Hofman (1944, Srbija) Osnovne i magistarske studije kompozicije završio na Muzičkoj akademiji u Beogradu u klasi profesora Stanojla Rajičića. U dva maha bio na kraćim usavršavanjima u inostranstvu, i to: 1974. godine u Darmštatu, a 1975. godine u Štutgartu i Kelnu. Deluje kao kompozitor, profesor kompozicije, šef Tonskog studija FMU, čiji je i osnivač. Bavi se i teorijskim radom vezanim za problematiku savremene muzike.

Opus Srđana Hofmana sačinjavaju brojna orkestarska, vokalno-instrumentalna, kamerna, solistička, horska i elektroakustička dela koja su, sem u okviru redovnih koncertnih sezona, izvođena i na vodećim domaćim i inostranim festivalima, kao što su Muzički bienale Zagreb, Svetski dani muzike Nemačka, Svetski dani muzike Švedska i Festival elektronske umetnosti Finska, Svetski dani muzike Rumunija, Festival elektroakustičke muzike u Buržu, Bemus itd.

Hofman je bio član žirija na internacionalnim takmičenjima Muzičke omladine, kao i za nagradu Stevan Mokranjac. Jedan je od osnivača i prvi selektor programa Međunarodne tribine kompozitora u Beogradu i sekretar nacionalne sekcije ISCM. Dobitnik je mnogih nagrada, između ostalih i prvih nagrada Tribine kompozitora za delo Koncertantna muzika (1994) i delo Znakovi (1995), nagrade Udruženja kompozitora Srbije i Velike plakete Univerziteta umetnosti u Beogradu.

Kompozicija Šta sam to rekao? za mešoviti hor pisana je na stihove izabrane iz pesama Zašto molim Baija Hue (Bai Hua), Volim ovu zemlju Ai Ćinga (Ai Qing) i Zvezde i ja Čou Šana (Chou Shan), objavljene u zbirci Antologija savremene kineske poezije (Filip Višnjić, Beograd 1994, priredila Čang Sjanghua/Zhang Xianghua/, prevod sa kineskog Radosav Pušić). Delovi pesama korišćeni su slobodno, u redosledu i uz ukrštanja i variranja koja je oblikovao kompozitor, u skladu sa sopstvenom vizijom muzičkog toka.

Stihovi:
Šta sam to rekao? / Zar ja ikada išta kažem? / Šta mislim? / Zar ja ikada išta mislim? / Zašto molim? / Zar sam ikada molio? (Bai Hua).
Kada neko, / Posle nekoliko hiljada godina, / Na pustoj morskoj obali / Pronađe jednusasušenu kost / – – Moju kost, / Kako će znati da je / Prošla kroz plamen dvadesetog veka? (Ai Ćing).
Noć ima hiljadu / A ja samo dva / Oka. (Čou Šan).
Oblaci plove; / Cveće… / Izvor… / Put vodi ka… / Čovek žudi (Bai Hua).