Milorad Marinković (1976, Srbija) Završio je osnovne i magistarske studije kompozicije na FMU u Beogradu. Dobitnik je više nagrada za kompoziciju. Dela su mu izvođena u nekoliko navrata u Srbiji i inostranstvu. Radi kao asistent na Filološko umetničkom fakultetu u Kragujevcu. Oženjen je i otac je troje dece.

Srpska narodna uspavanka nastala je po motivima tri narodne uspavanke iz okoline Niša. To su „Spi maco spi“, „Ljulja, ljulja ljuške“ i „Beloliko Malino“. Folklornu građu preuzeo sam iz zbornika Vokalna muzička tradicija okoline Niša autora Ane Hofman i Aleksandre Marković.

Ove uspavanke obradio sam tonalnim jezikom sa posebnim harmonskim elementima koji proističu iz potencijala samog napeva. Interesantna je metrika, ponekad varijabilna, i akcenti, koji odgovaraju govoru niškog kraja, odakle i ja potičem. Kao element novine u ovoj tonskoj slici, pojavljuje se istarska lestvica u drugom delu uspavanke, kao harmonsko-melodijsko rešenje celokupnog ovog odseka, pisanog po opštepoznatom napevu „Ljulja, ljulja ljuške“, veoma rasprostranjenom u pevanju mnogih delova Srbije. Uspavanka je pisana za šestoglasni mešoviti hor.

Podsticaj za stvaranje Uspavanke dao je kompozitor prof. Aleksandar Vujić, na čemu sam mu toplo blagodaran.