Maja Matić (1986, BiH) je rođena u Subotici gde je stekla osnovno i srednje muzičko obrazovanje. Svoje školovanje nastavila je na Muzičkoj akademiji u Banjaluci (Republika Srpska) na odseku za Kompoziciju u klasi prof. Slobodana Atanackovića. Diplomske i master studije završila je 2010. god. u klasi prof. Tatjane Milošević Mijanović. Tokom studija obavljala je posao demonstratora na Katedri za kompoziciju, učestvujući i u obradi zvuka i stvaranju muzike za dokumentarne filmove studenata režije.

Njeni radovi se baziraju na muzici akustičkih instrumenata, a prvu kompoziciju za traku predstavila je 2009. godine na festivalu Koma’6 u Beogradu. Kompozicije su joj u više navrata izvedene na manifestaciji Dani Vlade S. Miloševića u Banjaluci, gde trenutno živi i radi.

Kompozicija Insectument (2011), za mecosopran, violinu, klarinet i udaraljke, nastala je kao asocijacija na kompoziciju Bagzz (2011) za solo violinu, u potrebi za proširenjem zvuka i raznovrsnosti boja, rezultujući multidimenzionalnim utiskom. Dočaravanje insekta i prostora u kojem se on nalazi i kreće, otvara mnoštvo opcija u izrazu i invenciji. Kombinacijom figura u linijama pet instrumenata i glasa kao ambijentalnog opisa dobija se sklad u vidu homogenog tona. Ne svrstavajući je u programsku muziku, kompoziciju treba doživeti kao pokret, zvuk koji se kreće, suprotan nečemu statičnom.