Goran Načevski (1978, Makedonija) završio je studije kompozicije na Muzičkoj akademiji u Pragu u klasi prof. dr Milana Slavickog (Milan Slavický). Nešto kasnije (2001) završio je, u istoj školi, i studije solo pevanja u klasi prof. Rene Tuček (Rene Tuchek). Januara 2006. odbranio je doktorsku disertaciju na Muzičkoj akademiji u Pragu iz oblasti Muzičke teorije, sa specijalizacijom iz Teorije kompozicije.

Od 2006. godine prvi je bariton Makedonske opere i baleta. U isto vreme, Načevski radi i kao vanr. profesor na predmetima Muzička teorija sa kompozicijom i Opersko pevanje na Muzičkoj akademiji u Skoplju.

Dela (izbor): Ballad for the time, The beginning of autumn, Three religious songs (ciklusi za bariton i klavir), Gudački trio, Duvački kvintet, Scherzo za klavir, Fantasy za orgulje, Elegy za gudačke (nagrada Gideon Klein), Overture Hradebni za orkestar, Like a Prayer – kantata za bariton i orkestar (izvedena u Rudolfinum u Pragu, kompozitor je bio i solista), Gospodi pomiluj. Amen. za mešoviti hor, The Decision za orkestar (doktorski umetnički projekat, 2003), Six conversations and Fugue za violinu i klavir, Five etudes za trubu i harfu, Gudački kvartet (2008), Five sketches za violinu i violončelo (2010) etc.

Three religious songs (Tri duhovne pesme) za bariton i klavir (2009)
1. Lacrimosa
2. Gospod e moj pastir
3. Laudamus Te

Kompozicija je napisana povodom smrti mog dragog profesora kompozicije sa Muzičke Akademije u Pragu, prof. Milana Slavickog (1947–2009) i je njemu posvećena. Prva i poslednja pesma sadrže latinski duhovni tekst koji je deo Rekvijema i Mise, a srednja je napisana na makedonskom jeziku prema Davidovom psalmu iz Starog zaveta.