Branka Popović (1977, Srbija) diplomirala je muzikologiju i kompoziciju (u klasi Zorana Erića) na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Postdiplomske studije iz kompozicije, Master of Music in Composition, završava u Londonu na Guildhall School of Music and Drama, u klasi Džudit Bingam (Judith Bingham). Na istoj školi, u okviru Student Fellowship programa, ostaje još godinu dana kao Composition Fellow. Student je doktorskih studija kompozicije na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu u klasi Zorana Erića. Kompozicije su joj izvođene u okviru Međunarodne tribine kompozitora, KoMA festivala, Birtwistle festivala u Londonu, festivala Brass Spectacular u Glazgovu, City of London festivala. Godine 2002, osvojila je nagradu za trio Du okviru Letnje muzičke akademije Budimpešta–Prag–Beč. Dobitnik je nagrade za najbolju muziku u filmu Tačka prekida Igora M. Toholja na 56. Beogradskom festivalu dokumentarnog i kratkometražnog filma 2009. godine.

Ciklus pesama za bariton i klavir Red Easy a Color napisan je na stihove američkog pesnika Džeroma Rotenberga (Jerome Rothenberg), koji su objavljeni 1971. godine u zbirci Poems for the Game of Silence, 1960–1970. Rotenbergova poezija od najranijih radova, vođena primerima Džejmsa Džojsa i Volta Vitmena, zasnivala se na eksperimentu sa sintaksom, formom i sadržajem. Posebno je bio zainteresovan za verbalnu i neverbalnu poeziju severnoameričkih Indijanaca: poeziju koja, prema njegovim rečima, može biti izražena kroz muziku, neverbalne fonetske zvuke, ples, gest i događaj, igru, san itd… Red Easy a Color je tekst sačinjen izrazito redukovanim verbalnim sredstvima, sa dominantnom zvučnom i vizuelnom komponentom kroz koje se, povremeno, probijaju rečenice ili grupe reči koje nagoveštavaju tematiku – fragmenti usmeravaju čitaoca, kojem su istovremeno ostavljene mogućnost i sloboda da dovrši priču iz sopstvenog ugla. Ove karakteristike učinile su Red Easy a Color pogodnim za interferenciju sa drugim medijima, a muzika ga, svojom sugestivnošću, na specifičan način, razotkriva…

 • Socijalne mreže

 • Kontakt

  Mail: composas@gmail.com
  Tel: +381 11 3340 894
  Fax: +381 11 3238 637

 • Adresa

  Mišarska 12-14,
  11000 Beograd
  Srbija