Anica Sabo (Srbija). Rođena je u Beogradu. Diplomirala je (1980) i magistrirala (1986) na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu odsek kompozicija i dve godine studija na odseku za duvačke instrumente (fagot). Završila je i doktorske studije (2007) na Univerzitetu umetnosti u Beogradu odsek za Teoriju umetnosti i medije. Nalazi se u zvanju vanrednog profesora na Katedri za muzičku teoriju FMU u Beogradu. Po pozivu je radila i na drugim visokoškolskim ustanovama u zemlji (Novi Sad, Kragujevac, Cetinje, Akademija lepih umetnosti u Beogradu). NJeno angažovanje podjednako je usmerena na kompoziciju i muzičku teoriju. Kao kompozitor stvara na polju orkestarske muzike ali je, primarno okrenuta kamernom zvuku. Težište rada u oblasti muzičke teorije i analize usmereno je na različite aspekte muzičke forme. Posebno se bavi pitanjem ispoljavanja simetrije u muzičkom obliku, a važno mesto u njenom radu zauzima proučavanje srpske muzike.

Kompozicija Nikomur ne povem (Nikome neću reći) je nastala na tekst savremene slovenačke pesnikinje Barbare Korun (1963). Pesma je objavljena 2004. u okviru zbirke Razpoke (Pukotine), i može se reći da upravo ona jezgrovito definiše njenu poeziju. Pesme Barbare Korun pisane su na način koji čitaocu direktno ne saopštava njihovo značenje, a tajnovitost i zagonetnost njene poezije otvara širok krug mogućih tumačenja. Jedno viđenje iskazano je kompozicijom Nikomur ne povem za mešoviti hor, flautu, violinu, violu i violončelo.

Pesma, Nikomur ne povem, koja otvara mnoga sakrivena pitanja, ukazuje na zagonetne snove i mistične slutnje, poseban je izazov u razotkrivanju smisla poezije ove autorke. Trenuci neizvesnosti i nedokučivih tajni o kojima se u njoj govori saopštavaju se u standardnom zvuku mešovitog hora, a instrumentalni ansambl integralni je deo tog kazivanja. Poetski nivo instrumentalnog ansambla posebno je naglašen u donekle izdvojenom zvuku flaute. U zamršeni lavirint višeznačnog govora uvedena je jedna slovenačka dečija pesma. Delo je posvećeno dirigentu i teoretičaru Miloju Miši Nikoliću.