Dijego Soifer (1981, Argentina/Holandija) bavi se muzikom od najmlađih dana, a sa 16 godina se odlučio za kompoziciju. Kada je imao 21 godinu preselio se u Kanadu da bi nastavio studije na Univerzitetu u Torontu gde je stekao zvanje bačelora sa istaknutim rezultatima. Sa 24 godine preselio se u Holandiju da bi na Kraljevskom konzervatorijumu u Hagu završio master studije kompozicije. Diplomirao je kao student generacije i dobio nagradu Nikolai fonda. Trenutno boravi u Holandiji i radi sa najznačajnijim ansamblima u toj sredini, kao i sa ansamblima širom Evrope. Takođe, komponuje za pozorište, muzičko pozorište i savremeni ples. Godine 2010. izabran je u konkurenciji od 100 kandidata da učestvuje na prestižnom Forumu Novog modernog ansambla za kompozitore (Nouvel Ensemble Moderne Forum 2010 for Composers) u Montrealu.

Komponovao je za Wonderlijke Klanken, obrazovni projekat muzičkog teatra koji je videlo preko 5000 najmlađih svake godine u Het Koncerthebau.
Osnivač je i umetnički direktor Ur-a (www.urmusic.nl), muzičke grupe koja meša različite muzičke stilove na osoben način.

Delo Lost and found (Izgubljeno, nađeno) za sopran, klarinet, harfu i violončelo, je ljubavna pesma nastala na Skajpu, u saradnji sa argentinskom spisateljkom Martinom Broner (Martina Broner).

Muzika je nastala pre teksta.
U varijanti za stare instrumente osvojila je prvu nagradu na međunarodnom Njwebyrth festivalu ljubavnih pesama 2009. godine. Godine 2010. re-instrumentirana je za sadašnji ansambl.

Dijego Soifer www.diegosoifer.com