Milana Stojadinović-Milić (Srbija) docent je na Katedri za muzičku teoriju Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, gde je i diplomirala i magistrirala kompoziciju. Dela su joj izvođena na koncertnim i festivalskim, radio i televizijskim programima, u Srbiji i inostranstvu (Italiji, Francuskoj, Nemačkoj, Velikoj Britaniji, Bugarskoj, Grčkoj, Rusiji i svim republikama bivše Jugoslavije). Dobitnik je niza priznanja.

Važnije kompozicije: gudački kvartet Melodija, Sonata za violinu i klavir, duvački kvintet Kaleidoskop (porudžbina BEMUS-a 2001), violončelo trio EOL (Čelo fest 2008), kvartet Tango sentimental za bandoneon, violinu, kontrabas i klavir (projekat Tango posle Pjacole), Isečak međuvremena za glas, flautu i klavir, Neoromantico trio za flautu, violinu i klavir, Dream za flautu i klavir, Nebo nad Studenicom za klavir, Zbirka klavirskih kompozicija (u nastajanju) namenjena malim pijanistima, učenicima niže muzičke škole (premijerno izvedene: Rok-džez-rol etida, Prvozvani, Šopenesa, Tajni agent sa Timpaniusa…), simfonijska dela (višestruko izvođena u zemlji i inostranstvu) – Aurora borealis i Mimikrija, Duo simbolico za klavir i simfonijski orkestar Sa Aurorom… učesnik je međunarodnog projekta ciklusa koncerata i CD zapisa Savremena muzika Balkana.

Suze – ciklus vokalnih minijatura za sopran, alt flautu i klavir (njih deset), nastao na poziv trija Donne di Belgrado, čijim članicama je i posvećen. Literarno polazište je knjiga U senci Hermesa – zbornik vekovnih maštarija kompozitora Dušana Radića, koji je tehnikom kolaža „prevodio“ prozu i poeziju mnogih autora (od Sv. Save, preko Crnjanskog, Pavića, do Remboa, Ničea i drugih) u „shemu slobodnog stiha – da bi se (po njegovim rečima) sadržina mogla što bolje odsanjati.“

Novonastala, formalno i sadržajno varirana i za mene posebno inspirativna poezija, poreklom iz pera Despota Stefana Lazarevića, Milovana Vidakovića, Episkopa Ohridskog Nikolaja Velimirovića, Jovana Dučića, Desanke Maksimović i Miloša Petrovića, raznorodnošću atmosfera i raspoloženja sa snažnim trenutnim, gotovo „ubojitim“ kontrastima u kazivanju, sa muzikom, tonsko-slikajućom, ali i narativnom, upreda se u gustu mrežu niti i nadam se, u najboljem smislu reči, „remeti“ naš misaoni i emotivni svet. Suze su samo posledica…