Vladimir Tošić (Srbija), kompozitor, multimedijalni umetnik, redovni profesor FMU u Beogradu. Studije kompozicije završio je u klasi Vasilija Mokranjca na istom fakultetu.

Za svoje kompozicije osvojio je prvu nagradu na konkursu Thomas Bloch (Pariz, 2000) i treću nagradu na takmičenju za dečiju gitarističku kompoziciju Gitarrentage für Kinder (Lebah, Nemačka 2011). Dela Vladimira Tošića izvođena su na domaćim i stranim koncertnim podijumima i festivalima savremene muzike. U periodu od 2000. do 2011. godine dela Vladimira Tošića više puta izvođena su u SAD, Nemačkoj, Brazilu, Belgiji, Holandiji, Peruu, Italiji, Španiji, Francuskoj, Švedskoj, Argentini, Portugalu, Engleskoj i Japanu. Ostvarenja ovog autora nalaze se na autorskom kompakt disku MELANGE (PGP RTS 2000), kao i na više kompakt diskova izdatih u Srbiji i SAD (4on1-Josquin Records, 2007, Vox Novus 60×60, 2007…).

Osnova stvaralačkog pristupa Vladimira Tošića je redukcionistički princip. Sva njegova dela su procesualna, repetitivna i zasnovana na veoma malom broju različitih elemenata, a ponekad čak i na samo jednom (boji, ritmu, harmoniji…).

Najvažnija dela: Varial, Dual, Trial, Voksal, Fisija, Fuzija, Altus…

Kompozicija Kvintal, za mešoviti hor, donosi smiren i opušten muzički tok lišen svake nepotrebne tenzije i verovatno na taj način kontrapunktira uzburkanom vremenu u kome je nastala. Cela kompozicija je zasnovana na intervalu kvinte, koji svojom savršenom zvučnošću određuje dominantnu atmosferu, pa je tako nastao i naziv dela – Kvintal. U tehničkom smislu kompozicija je izgrađena pre svega na dva paralelna muzička procesa. Prvi proces se zasniva na pomeranju ishodišne kvinte G–D po tercama naviše sve dok se ne dostigne polarni odnos, kvinta Cis–Gis. Drugi proces je ritmički i odvija se kroz postupno ubrzavanje melodijskog toka korišćenjem sve manjih notnih vrednosti u kretanju ka kulminaciji. Muzički tok se zatim izmenjeno simetrično vraća naniže ka ishodišnoj kvinti G–D kojom se kompozicija završava u miru kojim je i počela.