Mirjana Živković (Srbija) završila je studije kompozicije na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu (u klasi Stanojla Rajičića), 1964. godine. Školske 1967–68. godine boravila je u Parizu na poslediplomskom usavršavanju kod Nađe Bulanže (Nadia Boulanger) (kompozicija, harmonija, analize) i Olivjea Mesijana (Olivier Messiaen) (kompozicija). Završila je magistarske studije kompozicije na FMU, 1974. godine. Radila je kao profesor u Muzičkoj školi „Jospi Slavenski“ u Beogradu (1964–1976), gde je predavala harmoniju, kontrapunkt, muzičke oblike, vežbe u  komponovanju.  Godine 1976. postaje docent na FMU u Beogradu, potom vanredni i redovni profesor (harmonija sa harmonskom analizom, metodika teorijske nastave). Šef Katedre za teorijske predmete FMU bila je od 1998. do 2001.

Dobitnica je značajnih priznanja: nagrade Radio-televizije Beograd i nagrade „Stevan Hristić“, 1964 (Sinfonia polifonica), Prve nagrade Konzervatorijuma u Fontenblou, Francuska, 1968 (Incantation/Basma), nagrade SOKOJ-a,1982 (Malo šaljive varijacije), Prve nagrade UKS-a (Domaće životinje), 1982, Zlatne plakete Univerziteta umetnosti u Beogradu za pedagoški rad, 1997.

Njen opus obuhvata dela simfonijske i koncertantne muzike, kamerne i solističke kompozicije, vokalna i vokalno-instrumentalna dela, itd. Autor je većeg broja udžbenika i stručnih napisa, koji su objavljeni u časopisima i zbornicima.

Mali pijac (iz stare pesmarice) Pre izvesnog vremena pronašla sam jednu svoju sveščicu iz đačkih dana, sa narodnim i starogradskim pesmama, prepisanim iz neke zaboravljene pesmarice. Nekako u isto vreme stigao je poziv Udruženja kompozitora za učešće na konkursu „Sjaj glasa“. Ispunjena obnavljanjem sećanja na pesme koje su se u našoj kući nekada često pevale, mnoge sam, u želji da se otrgnu od zaborava, obradila kao lake kompozicije za klavir. Dve su se, međutim, spojem svojih tekstova nametnule kao inspiracija za kompoziciju alegorijsko-ironijskog karaktera. Evo tih reči:
1) „Selo sunce, naglo veče, mesečina meka, a veselje bujno teče k’o golema reka; 2) Mali pijac, eto tako, potopila Sava …”. Njihove melodije pokazale su se pogodnim za variranje, u kome učestvuju sopran i tenor, uz isntrumentalni sastav blizak nekom narodskom „bendu“ (klarinet, violina, kontrabas i harmonika).

Mirjana Živković