BBožo Banović (1963, Srbija) završio je studije kompozicije na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu u klasama Rajka Maksimovića i Vlastimira Trajkovića. Njegova dela izvođena su na Tribini kompozitora u Beogradu (1995, 1997, 2010. i 2011. godine), kao i na festivalima Obzorja na Tisi u Novom Bečeju, Guitar Open Festival u Subotici, te u Sloveniji, Italiji, Južnoafričkoj Republici i Rusiji. Bavi se pedagoškim radom i nastupa kao klavirski saradnik.

Dva komada za duvački kvintet
Duvački kvintet sam, zbog razlika u tembru, kao tehničke i idiomatske raznorodnosti među instrumentima, uvek smatrao ansamblom vedrog i spontanog muziciranja. Delo je nastalo u prvoj polovini ove godine, a nazivi stavova su Allegro i Andante. S obzirom na to da se proces komponovanja sasvim retko može smatrati spontanim, nadam se da je kompozicija zadržala nešto od prethodno izrečenih tvrdnji.