Dušan Bavdek (1971, Slovenija) studirao je kompoziciju kod Alojza Srebotnjaka na Muzičkoj akademiji u Ljubljani. Završio je postdiplomske studije kompozicije pri istoj instituciji kod Marijana Gabrijelčiča i Danijela Daneta Škerla, a usavršavao se kod Janoša Vajde i Helmuta Lahenmana. Njegova dela izvođena su u okviru ciklusa koncerata Slovenačkog hora i orkestra, kao i širom Evrope i sveta. Bavdek je dobitnik različitih nacionalnih i internacionalnih priznanja, te brojnih porudžbina od raznih slovenačkih i inostranih institucija, realizovanih u saradnji sa eminentnim domaćim i stranim umetnicima. Držao je majstorske kurseve i bio je član žirija na internacionalnim festivalima i takmičenjima. Od 2002. godine predavao je harmoniju i solfeđo na Muzičkoj akademiji u Ljubljani, 2003. postao je asistent za teorijske predmete, a 2009. i za kompoziciju. Bio je generalni sekretar manifestacije ISCM World Music Days, održane 2003. u Sloveniji. Član je upravnog odbora Evropskog foruma kompozitora, šef Katedre za kompoziciju i muzičku teoriju na Muzičkoj akademiji u Ljubljani i umetnički direktor za Međunarodne aktivnosti Udruženja kompozitora Slovenije.

Intermezzo je naručio kompozitor i dirigent Pavel Mihelčič za ansambl MD7. Kompozicija ima izražajnost koja kroz kondenzovane artikulacije različitih, samo ne minimalistički zasnovanih motivskih obrazaca, donosi niz kontradiktornosti, iako se individualne deonice drže eksplicitno ograničenog ambitusa. Razvojni ritam, minuciozno razrađene motivske ćelije unutar pretežno polifone fakture i ’drama fragmenata’, možda su najkarakterističnije strukturne osobine ove kompozicije. Pored MD7 ansambla, Intermeco su takođe izvodili Neues Ensemble (Austrija), Ensemble Traiect (Rumunija) i Luxembourg Sinfonietta (Hong Kong).