Jugoslav Bošnjak (1954, Srbija) diplomirao je i magistrirao kompoziciju u klasi prof. Rajka Maksimovića. Živi i radi u Beogradu, delujući kao kompozitor i muzički producent Simfonijskog orkestra Radio-televizije Srbije. Tokom trideset godina rada nastale su, kao najzapaženije, sledeće kompozicije: simfonijska poema Alef, poema za violinu i orkestar Himera, fantazija za simfonijski orkestar Tibetanska knjiga, uvertira 1453, balet Kraljeva jesen (BEMUS, 1993), Otkrovenje Sv. Jovana za solo trubu i mešoviti hor, Pasija po Marku (Svetski dani muzike, 1996), Tri pesme za trombon i orkestar, Koncert za klavir i gudački orkestar (BEMUS, 1999), Simfonija pasakalja, oratorijum Knjiga o Jovu, mjuzikl Muzička odiseja i dr. U oblasti solističke i kamerne muzike među zapaženije radove spadaju: Trio-varijacije za klarinet, violinu i klavir, Sećanje za čembalo, Sudba za sopran i gudački kvartet, Akvarel za dva klavira, timpane i vibrafon, Maska sećanja za gudački orkestar (Tribina kompozitora, 1997), Pet minuta za Ljubišu, za flautu i klavir, Leta za klarinet, violinu i klavir itd.

Lethe (The River of Oblivion)
Leta je u mitologiji stare Grčke reka u podzemnom svetu sa koje piju vodu duše pokojnika da bi zaboravile na prošlost. Duše koje su mogle biti reinkarnirane u novo telo, mogle su da piju vodu iz ove reke i tek tada bi zaboravile svoje patnje u prethodnom životu. Istoimena kompozicija za klarinet, violinu i klavir inspirisana je ovom mitološkom pričom, pa se u ovom triju smenjuju odseci koji se odnose na sećanja i uspomene, sa mirnijim odsecima u kojima je nastupio zaborav. Kompozicija je nastala na inicijativu trija Pokret.