Aleksina Lui (1949, Kanada) je jedna od najaktivnijih kanadskih kompozitorki. Njenim orkestarskim kompozicijama dirigovali su eminentni muzičari kao što su: ser Endrju Dejvis, Leonard Slatkin, Šarl Ditua, Pinkas Cukerman, Kent Nagano, Ginter Herbig, Ingo Mecmaher i drugi. Među njena najzna čajnija scenska dela ubraja se opera The Scarlet Princess nastala prema libretu Dejvida Henrija Hvanga, dobitnika nagrade „Tony” (za komad M.Butterfly), a po narudžbini Kanadske opere u čijoj produkciji je premijerno izvedena 2002. godine. Nedavno je završila koncert za gudački kvartet i orkestar, nazvan Pursuit, za Tokijski kvartet i simfonijski orkestar Toronta. Njena dela se izvode i emituju u Pekingu, Šangaju, Beogradu, Zagrebu, Beču, Londonu, Parizu, Briselu, Singapuru, Helsinkiju, Stokholmu, Drezdenu, Amsterdamu, Njujorku itd. Njena televizijska komična opera Burnt Toast osvojila je nagradu na prestižnom međunarodnom filmskom festivalu Zlatni Prag, 2005. godine. Odlikovana je titulom Oficira reda Kanade, najznačajnijim civilnim priznanjem u zemlji, a nedavno je primila i medalju Kraljičinog dijamantskog jubileja. Deluje kao slobodni kompozitor i nastanjena je u Torontu.

Echoes of Time
Specifičan zahtev da komponujem delo koje će pratiti Mesijanov Kvartet za kraj vremena pružio mi je mogućnost da dam omaž kompozitoru kojem se divim. Emocionalna tema ratnog logora, koji je bio mesto Mesijanovog rada, a potom i premijernog izvođenja dela pred ostalim zatočenicima, iznosi se na samom početku dela dramatičnim iskazom u deonici violončela i klavira. Pijanisti je naloženo da nasilno okida žice noktima desne ruke. Slušaoci koji poznaju Kvartet mogu prepoznati fragmente dela koje sam koristila kao otisne tačke. Davati omaž jednom velikom delu, a u isto vreme, ostati veran sopstvenom muzičkom iskazu, bio je zanimljiv izazov. Kompozicija Echoes of Time završava se odjecima uznemirujuće muzike koju smo čuli na početku, koja potom prerasta u fragment vanvremenskog lirskog petog stava Kvarteta. Umetnost transcendira tamu.