Marko Stevanović (1981, Srbija) pohađao je srednju Muzičku školu „Dr Miloje Milojević” u Kragujevcu. Osnovne studije je završio na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu na Odseku opšta muzička pedagogija, a trenutno je na specijalističkim studijama muzičke teorije. Zaposlen je u srednjoj muzičkoj školi u Kragujevcu kao nastavnik na predmetima Uvod u komponovanje, Muzički oblici, Harmonija i Istorija muzike.

Pesma Budan san opisuje trenutak u kome protagonista doživljava osećaj sopstvene smrti. Trenutak u kome uzaludnost življenja postaje opipljiva do te mere da izaziva ravnodušnost i prepuštenost.