Vladimir Tošić (1949, Srbija) je kompozitor, multimedijalni umetnik, redovni profesor na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Studije kompozicije završio je u klasi Vasilija Mokranjca na istom fakultetu. Za svoje kompozicije osvojio je prvu nagradu na konkursu „Thomas Bloch” (Pariz, 2000) i treću nagradu na takmičenju za dečiju gitarističku kompoziciju Gitarrentage für Kinder (Lebah, Nemačka 2011). Ovu kompoziciju publikovala je poznata izdavačka kuća Chanterelle iz Hajdelberga. Dela Vladimira Tošića izvođena su na domaćim i stranim koncertnim podijumima i festivalima savremene muzike. U periodu od 2000. do 2012. godine njegova ostvarenja izvođena su više puta u SAD, Nemačkoj, Brazilu, Belgiji, Holandiji, Peruu, Italiji, Španiji, Francuskoj, Švedskoj, Argentini, Portugaliji, Engleskoj i Japanu. Ostvarenja ovog autora nalaze se na autorskom kompakt disku MELANGE (PGP RTS 2000), kao i na više kompakt diskova izdatih u Srbiji i SAD (4on1-Josquin Records, 2007, Vox Novus 60×60, 2007…). Osnova stvaralačkog pristupa Vladimira Tošića je redukcionistički princip. Sva njegova dela su procesualna, repetitivna i zasnovana na veoma malom broju različitih elemenata, a ponekad čak i na samo jednom (boji, ritmu, harmoniji…). Najvažnija dela: Varial, Dual, Trial, Voksal, Fisija, Fuzija, Altus…

Medial 623, za kamerni orkestar, je trostavačna kompozicija nastala na osnovi slobodno tretiranih medijantnih veza, od čega i proističe njen naziv, a zasnovana je na veoma slobodnom variranju početnog materijala. Današnji tempo života i stalna tenzija oko nas, izgleda da su u velikoj meri potrošili naše strpljenje, tako da je lako uočljiva opšta tendencija ka kraćim kompozicijama, ponekad trajanja od čak samo jednog minuta! Pošto i ja sam nemam više dovoljno strpljenja da slušam preduge kompozicije, u ovom trenutku sam se i kao autor okrenuo kraćim formama. Rezultat takvog raspoloženja je serija kratkih kompozicija (u trajanju od 2–3 minuta) pod zajedničkim nazivom Medial. Ove kratke kompozicije, za različite soliste ili male sastave, nastale su u poslednje dve godine. One mogu da budu izvedene pojedinačno, a mogu biti kombinovane u okviru malih ciklusa, upravo kao što je to slučaj sa kompozicijom Medial 623.