Mihailo Trandafilovski (1974, Makedonija) studirao je na Muzičkoj akademiji u Skoplju i Državnom univerzitetu Mičigen (SAD), a magistrirao je i doktorirao na Kraljevskom koledžu za muziku u Velikoj Britaniji. Dobitnik je stipendija Ministarstva za nauku i kulturu Republike Makedonije i Britanske vlade (Chevening scholarship). Društvo za promociju nove muzike (sada Sound and Music) iz Velike Britanije visoko je rangiralo nekoliko njegovih dela. Dobitnik je nagrade „Panče Pešev” na festivalu Dani Makedonije 2006. godine. Član je gudačkog kvarteta Krojcer, sa kojim intenzivno nastupa i snima, a jedan je i od osnivača i muzički direktor organizacije FuseArts iz Londona. Skorije narudžbine uključuju: kvintet za klarinet za Rodžera Hitona, violinski koncert za Petera Šeparda Škarveda i novo delo za Novi londonski kamerni hor. Autorski kompakt disk sa njegovom kamernom muzikom, koju izvodi ansambl Lontano (pod upravom Odalin de la Martinez) i Krojcer kvartet, objavljen je 2011. godine (LORELT).

Star Factory (2010) za gudački kvartet
Delo je naručila South London Gallery-ja (Pekam, jugoistočni London) 2010. godine, što je bila moja polazna tačka: razmatrao sam akustiku, ali takođe i način na koji doživljavam galerijski prostor tokom nekoliko izložbi u mesecima koji su prethodili koncertu. Posebno me privlačila činjenica da prostor može biti veoma gust i veoma razređen. Takođe sam istraživao okolinu – šetnja putanjom Jamaica Road otkrila je neke paralele: područja gustine (pravougaoni stambeni blokovi) su u jukstapoziciji sa područjima koja nisu toliko ’gusta’ (prazni prostori između). Ali, u oba slučaja, osetio sam da postoji objedinjujući faktor: kontrasti u galerijskom prostoru i ovi uočeni tokom šetnje izgledali su mi ’fluidnije’ kada se posmatraju u vremenu i kada se iskuse tokom stvarnog fizičkog procesa šetnje. Ovo se reflektuje na muzičku strukturu kompozicije: talasast, organski razvoj integriše opozitne blokove. U drugom kontekstu, slični fizički procesi su aktivni u galaksiji – oblaci gustine u prostoru, gde se gas i prašina raspadaju pod silom gravitacije, kristalizuju se u formiranju zvezda…