Jovanka Trbojević (1963, Srbija/Finska) pohađala je osnovnu i srednju školu u Beogradu. Uporedo je završila nižu i srednju Muzičku školu „Stevan Mokranjac”, odsek klavira u klasi profesorke Radojke Jovičić-Milosavljević. Studirala je klavir na Muzičkoj akademiji u Pragu, u klasi profesorke Dagmar Baloghove (1981–86). Od 1987. godine usavršava se na Sibelijus akademiji u Helsinkiju na odseku za kompoziciju, a od 1989. do 1997. bila je redovan student kompozicije pri ovoj školi. U ovom periodu radi kao profesor klavira u muzičkim školama u Helsinkiju. Od 1997. deluje kao slobodna umetnica, skoncentrisana isključivo na komponovanje. Stipendista je finske vlade. Živi u Helsinkiju.

Ristretto za flautu i klavir, predstavlja neku vrstu novog usmerenja u mom opusu. Spektralni i minimalistički uticaji su vidljivi u ovom komadu. Bila sam zainteresovana za ‘zvučnost’ flaute koja bi mogla pratiti neprekidnu minimalističku temu u klaviru – temu koju sam koristila u različitim delima i kojoj se uvek vraćam sa nekim novim idejama. Takođe sam bila zainteresovana za fantaziju i sugestivna raspoloženja. Provela sam proleće 2011. godine u Rimu, kao kompozitor-rezident Skandinavske kuće, a kako sam komponovala delo upravo u ovom periodu, želela sam da mu dam naziv na italijanskom. Posle mnogih sugestija prijatelja i kolega, odabrala sam naziv Ristretto budući da sam osetila da postoji nešto zajedničko između imena i komada. Možda je to zbog toga što šoljica ristreta (veoma ‘kratka’ doza espreso-kafe) može biti okarakterisana kao smelija, potpunija, sa više tela i manje gorčine. Sve ove odlike se zapravo generalno pripisuju espresu, ali su naglašenije u ristretu. Nadam se i u mom Ristretu takođe!