Miloš Zatkalik (1959, Srbija) je kompozitor i teoretičar. Studirao kompoziciju na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, kod profesora Vasilija Mokranjca i Rajka Maksimovića. Usavršavao se u SAD i Engleskoj. Radi kao redovni profesor i šef Katedre za muzičku teoriju Fakulteta muzičke umetnosti. Predaje takođe na Akademiji umetnosti u Banjaluci, a držao je predavanja po pozivu u Kanadi, Norveškoj, SAD, Sloveniji i Nemačkoj. Među njegova važnija dela ubrajaju se: simfonijska – Minas Tirit; What’s He to Hecuba; O Saralindi, Xinguu i vojvodi koga je progutao Golem – bajka za veliki orkestar; kamerna – Pesma ludaka iz Čua, Izgubljeni fragmenti II, I kao da ničeg nije bilo, Naizgled bezazlena igra; kamerni orkestar – Izgubljeni fragmenti, Dum incerta petimus; solistička (za flautu, violu, violončelo, klavir); solo pesme. Njegova dela su izvođena u zemlji i inostranstvu (Nemačka, Španija, Rusija, Kanada, SAD). Radove je objavljivao u zemlji i inostranstvu, a među posebne oblasti njegovog interesovanja spadaju: veza između muzike i književnosti/lingvistike; analiza muzike XX veka; psihoanalitičke osnove muzičke analize. Autor je i prvog domaćeg udžbenika muzičke analize u elektronskoj formi. Član je Predsedništva Udruženja kompozitora Srbije i žirija Mokranjčeve nagrade. Diplomirao takođe engleski jezik i književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu. Bavio se stručnim prevođenjem.

Šta se, između ostalog, dešavalo pre kraja vremena
Mesijan ovo nije napisao. Verovatno ne bi ni napisao. Ipak, lepo je zamišljati kako je ova igra s naslojenim modusima i ritmičkim obrascima mogla poslužiti kao nulti, ili minus prvi (peti, n-ti) stav čuvenog kvarteta, kome ovaj omaž stiže tek za sto četvrtu godišnjicu rođenja njegovog kompozitora.