Jana Andreevska (1967, Makedonija) diplomirala je i magistrirala kompoziciju na Fakultetu muzičke umetnosti u Skoplju, u klasi Tomislava Zografskog. Usavršavala se u okviru brojnih radionica u Evropi, kao i tokom studijskog boravka u SAD, radeći sa: Lujem Andrisenom, Tonom de Levom, Majklom Najmanom, Fransoa Bernar-Mašom, Erikom Godiberom, Džonom Vulrihom, Najdželom Ozbornom, Glenom Hakbartom, Aleksandrom Radvilovičem i dr. Od 1995. Andreevska predaje na Katedri za teoriju i kompoziciju na skopskom Fakultetu muzičke umetnosti. Angažovana je, od 2008. godine, kao umetnički direktor festivala savremene muzike Dani makedonske muzike pod pokroviteljstvom Foruma evropskih udruženja kompozitora. Njenu muziku izvodili su renomirani makedonski i inostrani ansambli: Atelas sinfonijeta (Danska), Moskovski ansambl za savremenu muziku, Saxofonquadrat i Alliage (Nemačka), horovi Kolegijum muzikum (Srbija), Ženski hor Kaliopa (Francuska), Novi londonski kamerni hor, kao i mnogi drugi sastavi širom Jugoslavije, Rusije, Hrvatske, Slovenije, Bugarske, Holandije, Austrije, Slovačke, Ukrajine, Moldavije, Nemačke, Danske, Francuske i Velike Britanije.

Delo “Am I a falcon, a storm, or an unending song?(„I šta sam: soko il’ huka oluje, ili pregolem poj?”)(2006) komponovano je za kvartet saksofona po narudžbini Udruženja kompozitora Makedonije. Kompozicija je inspirisana stihovima čuvenog pesnika Rajnera Marije Rilkea iz zbirke Časlovac i cirkuliše oko delikatno inkorporiranih fragmenata prvog stava Sonate za solo violinu br. 3 u Ce-duru Johana Sebastijana Baha.

(Moj život sve višim spiralama leće
što sav nadrastaju svet.
Do krajnje se možda dovinuti neće,
al’ pokušan biće let.
Eonima oko pradrevne kule,
Boga, krug pišem svoj;
i šta sam: soko il’ huka oluje,
ili pregolem poj?)

Preuzeto iz: Rilke, Rajner Marija. (1986). Izabrane pesme, preveo Branimir Živojinović. Beograd: Nolit, 6.

Na brojnim koncertima širom Evrope ovo delo je do sada izvelo nekoliko ansambala (Dimov, Saxofonquadrat, Alliage, Axone), što je praćeno pozitivnim kritikama: „Veličanstveno je sa koliko moćnom zvučnom fantazijom se ova kompozitorka, rođena 1967, prepušta slikama Rilkeovog sveta i prenosi ih, sa osećajem za zvučne mogućnosti ova četiri instrumenta, u novu misteriju” (Rafael Renike, 18. februar 2011, Sudwest Presse).