Matija Anđelković (1989, Srbija) je osnovne studije kompozicije završio na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu u klasi Vlastimira Trajkovića. Trenutno pohađa master studije pri istom fakultetu u klasi Isidore Žebeljan. Aktivan je kao kompozitor, dirigent i interpretator. Njegova muzika izvođena je u okviru festivala Festum (2009, 2011) i KoMA (2009, 2010, 2011, 2012) u Beogradu; na završnom koncertu Internacionalne radionice studenata kompozicije i mladih kompozitora u Novom Sadu (2011); na otvaranju serije koncerata povodom promocije kamernog muziciranja Music Event u organizaciji pijanistkinje Maše Babić (2011), itd. Bavi se i primenjenom muzikom. Dobitnik je nagrade Fonda „Josip Slavenski” Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, za kompoziciju Legenda o Spavačima – Magnovenje i San za osam instrumenata, koja predstavlja završni rad osnovnih studija; kao i nagrade za najbolju originalnu muziku za dečiju predstavu Kako su postale ružne reči.

Mrtva priroda, kompozicija za tri harmonike, napisana je 2013. godine na podstrek mog najboljeg prijatelja Luke Lopičića i posvećena je triju Assahra’ u kojem svira i koji će je večeras izvesti. Kompozicija predstavlja predlog muzičkog razmišljanja o detaljima na svojevrstan minimalistički način. Insistiranjem i kruženjem, zatim naglim napuštanjem muzičkih detalja, teži se manipulisanju sabijenog muzičkog vremena. Kompozicija se može slušati kao trostavačna, ali i kao neprekinuta celina, pisana ex tempore, dopuštajući da poriv zaokruženja bude obezbeđen.