Bojan Barić (1955, Srbija/Finska) studirao je u Pragu u klasi Vaclava Dobijaša (1973–7). Posle završetka studija, 1977. godine, u Helsinikiju osniva Pozorište lutaka „Sampo”. Pored toga što je bio upravnik ovog pozorišta, delovao je i kao kompozitor, glumac i režiser. Baveći se rediteljskim poslom sarađivao je sa Finskom televizijom i pozorištima u Finskoj, Keniji i Srbiji. Osnovao je i Centar lutkarstva čiji je umetnički direktor od 2007. godine. Tokom trideset šest godina duge karijere komponovao je muziku za pozorište, film, televiziju i radio. Dobitnik je medalje „Za dobrobit deteta” za dečiju muziku, priznanja za najboljeg animatora marionetske tehnike na festivalima u Švedskoj, Srbiji i Češkoj i petogodišnje stipendije (2006–2011) za komponovanje novih scensko-muzičkih dela Ministarstva kulture Finske. Živi i radi u Helsinkiju.

Trigonometrija za blok-flautu, obou, trubu i traku

U oblasti koncertantne muzike oduvek me zanimao odnos između izvođača i muzičkog teksta, prostora i tehnologije, kao i njihov uticaj na trajanje i muzički oblik. U ranijem stvaralačkom periodu, u orkestarskim, kamernim kompozicijama i kompozicijama za solo instrumente, glavna obeležja moje poetike bila su: korišćenje grafičke notacije, uspostavljanje relacija između improvizacije i izvođačkih sloboda, pa samim tim i sloboda u osmišljavanju muzičke forme i planiranje mizanscenskih događaja. Kao materijal za improvizaciju i nadgradnju koristio sam često matematiku ili tehnologiju. Inspiracija je u ideji. Trigonemetrija prati sličan način razmišljanja, kao i način pristupa koncertnom podijumu i koncertantnoj muzici.