Jelena Dabić (1982, Srbija/Nemačka) studirala je teoriju muzike i kompoziciju na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, gde je diplomirala na Odseku za kompoziciju u klasi Zorana Mulića. Pohađala je kurseve i seminare kompozicije kod eminentnih profesora, među kojima su: Volfgang Rim, Peter Mihael Hamel, Džejms Klark, Paskal Disapen, Frederik Dirije, Izabel Mundri. Radila je kao stručni saradnik na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, za predmet Tradicionalno sviranje na grupi za Etnomuzikologiju. Završila je dvogodišnje specijalističke studije u klasi Jana Miler-Vilanda, na Visokoj školi za muziku i teatar u Minhenu. Usavršavala se tokom 2012/2013. na Visokoj školi za muziku i teatar u Hamburgu u oblasti multimedijalne umetnosti i elektronske muzike. Njena dela izvodili su vrhunski umetnici: bariton Peter Nef, sopran Monika Lihteneger, kontra tenor S. J. Santana i dr, a sarađuje sa duom Marsio Šuster (saksofon) i Kana Omori (perkusije) za koji je napisala više kompozicija.  Njena kratka opera SpiegelSpiel (Igra ogledala) nastala je kao narudžbina Minhenskog Bijenala gde je izvedena 2010. Za festival Young Euro Classic komponovala je dva dela koja su premijerno izvedena u Koncerthausu u Berlinu pod upravom Hajnriha Šifa (2010) i Lijane Isakadze (2011). Trenutno živi i radi u Hamburgu i piše doktorsku disertaciju na temu savremenog muzičkog teatra.

Delo Ein Stück für zwei Gitarren (Komad za dve gitare) komponovano je 2004. godine, a revidirano 2013. To je kratak i nepretenciozan komad. Forma kompozicije sadrži elemente sonatnog oblika, dok su ritmičke i melodijske komponente inspirisane popularnom muzikom.