Nenad Firšt (1964, Slovenija) studirao je kompoziciju (kod Daneta Škerla) i violinu (kod Roka Klopčiča) na Muzičkoj akademiji u Ljubljani, a usavršavao se na internacionalnim kursevima u Hrvatskoj, Mađarskoj i Francuskoj. Bio je član gudačkog kvarteta Sebastijan i predsednik Muzičke omladine Slovenije. Od 1988. Firšt je umetnički direktor i dirigent Gudačkog orkestra Celja. Više od stotinu trideset njegovih solo, kamernih i simfonijskih kompozicija bilo je izvedeno na koncertima i festivalima širom Evrope, Severne i Južne Amerike, Azije, Australije, a mnoga od ovih dela su predstavljena na trideset albuma renomiranih slovenačkih i internacionalnih umetnika i orkestara. Firšt je dobitnik brojnih nagrada i priznanja, uključujući i najznačajniju nacionalnu nagradu za kulturu – nagradu Prešernovog fonda, 2009. godine, za celokupan muzički opus. Od 2010. Firšt je predsednik Udruženja slovenačkih kompozitora.

Hipje kratak koncertni komad koji se sastoji od motiva i skica improvizacionog karaktera, prekinutih dinamičkim virtuoznim odsecima. Delo je posvećeno vrsnim izvođačima, kvartetu 4saxess i prvi put je izvedeno septembra 2012.