Nikos Harizanos (1969, Grčka) je u periodu od 1992. do 1999. studirao kompoziciju, orkestraciju, harmoniju i kontrapunkt u Atini. Potom je nastavio studije kompozicije na Univerzitetu u Mančesteru (2000/2001), stekavši master diplomu. Doktorske studije kompozicije započeće 2014. godine na Univerzitetu u Bangoru. Njegova muzika je izvođena u trideset dve zemlje i nagrađivana je brojnim prvim nagradama i priznanjima na internacionalnim i nacionalnim takmičenjima kompozitora. Televizijske i radijske stanice u mnogim zemljama emitovale su njegova ostvarenja. Harizanos je generalni sekretar Centra za istraživanje savremene muzike čiji je osnivač Janis Ksenakis (KSYME), član Udruženja kompozitora Grčke (GCU) i Helenskog društva kompozitora elektroakustičke muzike (HELMCA). Njegova dela objavile su poznate izdavačke kuće: Schott (Nemačka), Musica Ferrum (Grčka), Da Capo Music Ltd, Arcomis (Velika Britanija), Gold Branch Music Inc. (SAD), kao i pomenuti Centar za istraživanje savremene muzike.

Iho op. 34 (Eho op. 34) za blok-flautu, violinu i violončelo

Naziv dela upućuje na imenicu „eho” koja u grčkom jeziku može da označava i glagol. Stoga, delo istražuje postupke proizvodnje zvuka. Kompozicija počinje dahom flautiste, a potom postepeno, muzičari, jedan po jedan, razvijaju sopstveni zvučni kvalitet i tembrove. Još jedna fundamentalna odlika dela je upotreba instrumentalnih boja i osoben fakturni rukopis.