Kim Helveg (1956, Danska) počeo je da komponuje sa trinaest godina, a profesionalnu karijeru započeo je 1974. Njegovo prvo objavljeno delo, Hvidheden og Stilheden (Svedok i tišina), iz 1975, jasno svedoči koji kompozitori su na njega uticali na samom početku razvoja – Džon Kejdž i Penderecki. Slučajan susret sa američkim fjužnom drastično je preusmerio pravac njegovog dotadašnjeg muzičkog profilisanja, kada je nastupio duži period komponovanja u džez/rok maniru. Godine 1985. i 1988. Helveg je osvojio Prvu nagradu za kompozicije realizovane za Orkestar danskog radija. Njegov ‘anti-mjuzikl’ The Kreutzer Sonata (prema Tolstoju i Betovenu, a po Helvegovom libretu) osvojio je nagradu Evropske radio difuzije (EBU) u Monaku, 1986. godine. Od 1988. Helveg uglavnom komponuje za klasične ansamble, sa još uvek prepoznatljivim džez/rok uticajima.

Resurrection, Electronica (Uskrsnuće, elektronika) za analogne sintisajzere

Tokom 70-ih svirao sam u fjužn bendu koji je kombinovao improvizaciju sa komponovanjem koristeći fascinantan novi zvučni svet analognih sintisajzera. U ovom delu prizvaću neke muzičke ideje i zvukove tog doba i osavremeniti ih primenom mog aktuelnog pristupa. Nastojaću da ostvarim simbiozu između spontanog načina izraza prošlosti sa kasnije formiranim izrazom koji je više konstruisan i reflektivan. Ali, pre svega, želim da radim sa starim fantastičnim sintisajzerima i da ih oživim sa LP duom.