Hikari Kijama (1983, Japan/Belgija) je posle završene Gimnazije „Joto”, 2002. godine, diplomirao na Koledžu za muziku u Tokiju, 2006. Radio je sa profesorima kao što su: Minoru Miki, Beat Furer, Luj Andrisen, Jođi Juasa, Danijel Kapelati, Vim Hendriks, Jorijaki Macudaira i dr.

String trio (Gudački trio)

U modernom japanskom slengu termin „otaku” najčešće je ekvivalent engleskom sleng terminu „geek” (čudak, zaluđenik, naročito za tehnologiju). Međutim, ova reč se može odnositi na fanatika za bilo koju oblast, temu, hobi ili bilo koji oblik zabave. Termin „otaku” se može primeniti i na muškarce i na žene. Na primer, „Reki-jo” je žena-otaku zainteresovana za japansku istoriju. Dok se u inostranstvu ova reč koristi za zaljubljenike u anime (japanske crtane animacije) i mangu (japanskestripove), u Japanu termin može da ukazuje na osobu opsesivnih interesovanja (bez ograničenja na anime i mangu), koja se protežu do ekstrema, kao što je slučaj zaljubljivanja čoveka u Dakimakuru (Body Pillow, poseban tip jastuka). „Kada ovi ljudi dobiju odrednicu ’otaku’, o njima se prosuđuje na osnovu njihovog ponašanja – ljudi najednom vide ’otaku’ kao osobu koja ne može da uspostavi vezu sa realnošću”.