Igor Lunder (1969, Slovenija) završio je studije na Odseku za džez Visoke škole za muziku i balet u Ljubljani. Usavršavao se na Odseku za džez Univerziteta za muziku i dramske umetnosti u Gracu, kao i na Akademiji „Sibelijus” u Helsinkiju. Stekao je master diplomu iz oblasti džez gitare, džez komponovanja i aranžiranja. Nastupao je sa brojnim džez sastavima na festivalima u Beogradu, Novom Sadu, Zagrebu, Puli, Bjelovaru, Bratislavi, Krakovu, Solunu, Ljubljani, Mariboru, Kopru, Kranju, Krškom, Portorožu, Podsredi, Bledu, Bohinju, Celju. Realizovao je sledeća kompakt disk izdanja: Igor Lunder with Reeds – Jazz Menu (2003), Igor Lunder Sextet (2004) i Igor Lunder with Zagreb Saxophone Quartet & Guests – Reeeeeeeeds (2006). Komponovao je i pravio aranžmane za različite orkestre, big bendove i manje ansamble. Bio je umetnički direktor i dirigent Big benda iz Grosuplja (2003–2011). Kao gostujući dirigent radio je takođe sa big bendovima Radio-televizije Slovenije, Srbije, Hrvatske, Big bendom iz Krška, Big bendom Jazzinity, Big bendom iz Cerknice. Bavi se pedagoškim radom na Odseku za džez Visoke škole za muziku i balet u Ljubljani.

Kompozicija Work Song & Spiritual (Pesma o radu & Spiritual) predstavlja prvi deo Lunderovog ciklusa Pre-jazz trilogy u kojem on koristi opšte poznate forme koje su prethodile džezu (kao što su pesma izvođena pri radu, spiritual, čarlston, regtajm).