Tatjana Milošević (Srbija) je diplomirala i magistrirala na Odseku za kompoziciju Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu u klasi Zorana Erića, gde radi kao docent na istoj katedri. Usavršavala se na majstorskim kursevima kod Ligetija, Pendereckog, Fernihaua, Štokhauzena, Andrisena i dr. Sarađivala je sa renomiranim ansamblima kao što su Het trio (Holandija), De Ereprijs (Holandija), Creo (SAD), Intercontemporain (Francuska) itd. Kompozicije su joj izvođene na značajnim festivalima i koncertima savremene muzike u skoro svim zemljama Evrope, SAD, Južnoj Koreji i Srbiji. Boravila je na Univerzitetu The Old Dominion u Norfolku kao gostujući profesor (2011). Iste godine učestvovala je i u multimedijalnom projektu Waterproof, ostvarenom pod pokroviteljstvom UNESKO-a, u okviru kojeg je izvedena i objavljena na kompakt disku elektronska kompozicija Tribute for Fort Honswijk. Po narudžbini Plesne akademije iz Arnhema napisala je balet CoinciDance koji je na festivalu Groeten uit Arnhem izveo ansambl De Ereprijs. Bila je predavač i član žirija na kursu 15. Susreta mladih kompozitora u Apeldornu (2009). Dobitnica je više inostranih i domaćih nagrada.

Vice versa, za dve viole

Naslov kompozicije Vice versa upućuje na dosledno sproveden postupak zamene sličnih i različitih tematskih materijala koji izvode dve viole. Ovakav postupak delimično je inspirisan hoketusom – srednjovekovnom kompozicionom tehnikom.

Kompozicija je nastala 2013. godine, a posvećena je violistima Mirjani Bubić i Nemanji Marjanoviću.