Sonja Mutić (1984, Srbija) diplomirala je na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu (2011), Odsek za kompoziciju i orkestraciju, u klasi Zorana Erića. Trenutno pohađa doktorske studije kompozicije, u istoj klasi. Usavršavala se na kursevima i radionicama kompozicije, improvizacije, elektronske i filmske muzike kod: Migela Mere, Luke Frančeskonija, Ričarda Bereta, Aleksandre Vrebalov, Kajle Pirson, Rajka Maksimovića, Majkla Rouza, Borisa Despota, trija Timbre, dua Home of easy credits. Njena dela izvođena su u Srbiji, Velikoj Britaniji i Švajcarskoj, na festivalima Culturescapes Balkans 2013 i KoMA. Sarađivala je sa ansamblima Pre-Art, Timbre, Gradilište, Gudači Sv. Đorđa, BKO Ljubica Marić, Home of easy credits. Dobitnik je Druge nagrade na 7. Pre–Art takmičenju za kompozitore iz jugoistočne Evrope i specijalne nagrade švajcarske institucije Künstlerhaus Boswil u vidu rezidencijalnog boravka u Švajcarskoj (artist-in-residence), za kompoziciju Disappearing particles, za flautu, violončelo, kontrabas, harmoniku i klavir (2013) i nagrade Fonda „Josip Slavenski” Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu za kompoziciju Ono, za simfonijski orkestar (2011).

In it (U tome) za harmoniku

…u tome, u njemu, u nečemu…
uplovljavanje, uranjanje
ushićenje upoznavanjem…
uvidom univerzuma
ujedinjenje i uništenje
imanentno biću
udah… izdah…

Harmonika diše, formirajući svezahvatni, obgrljujući raspon od Bahovih orguljskih fantazija, sa umalo fatalno nepreglednom dubinom konteksta disonance, preko Šopenovih estetizovanih krika unutrašnjeg konflikta apolinijskog i dionizijskog, pompezno privlačeći svojim latentno-morbidnim improvizatorskim dahom, ponirući, najzad, u šjarinovsku invokaciju tišine. Delo je posvećeno Vladi Blagojeviću.