Vladimir Pejković (1976, Srbija) – u njegovom radu, pored pisanja kamerne muzike, značajno mesto zauzima muzika za pozorište i film. Komponovao je muziku za više od sto pozorišnih predstava različitih žanrova i nekoliko igranih filmova. Napisao je muziku za oficijelno izvođenje restauriranog prvog srpskog igranog filma iz 1910, hiphoperu Zemlja sreće, a bio je koautor na muzičko-scenskom projektu Tesla Totalna refleksija. Pored toga, radi u teatru i kao muzički supervizor, dizajner zvuka i izvođač (klavir, gitara, bas-gitara, živa elektronika), sarađuje sa bendovima. Učestvovao je u institucionalnim i nezavisnim produkcijama širom Srbije, nekoliko puta u Italiji i Sloveniji. Za autorske radove je više puta nagrađivan.

Uzajamnost na delu

Ovaj pomalo ilustrativni naslov odnosi se, pre svega, na sam proces nastajanja kompozicije. Zamisao da se autorstvo podeli na dva kompozitora ali i na izvođače, jednaka je interakciji koja se odigrava u bilo kom autorskom ansamblu, odnosno bendu. U ovom slučaju, odseci koje kompozitori predaju su zapisani, određeni fakturom, karakterom i bojom (najpribližnije moguće), a nadalje, izvođači mogu da utiču na njihov redosled, trajanje (ponavljanje), čak i na izmenu tembra, što daje i improvizatorski karakter… Time, Uzajamnost svaki put može zvučati drugačije i ostaje otvorena forma… Posvećeno LP duu.