Tomas Simaku (Velika Britanija) je počeo studije kompozicije na Konzervatorijumu u Tirani. Preselio se u Englesku 1991. gde je stekao doktorat iz kompozicije na Univerzitetu u Jorku (1991–96). Studirao je u Tenglvudu sa Bernardom Randsom (1996, Leonard Bernstein Fellow), a bio je i saradnikpri Kompozitorskoj radionici na Državnom univerzitetu Kalifornije (1998), kod Brajana Fernihaua. Više od dve decenije njegova muzika se izvodi širom Evrope i SAD i dobija niz priznanja za izražajne kvalitete i jedinstven spoj intenzivnosti i modernizma. Dobitnik je nagrade na Internacionalnom takmičenju iz kompozicije „Serocki”, stipendije Saveta za umetnička i humanistička istraživanja iz Londona, kao i priznanja British Composer Award za delo Soliloquy V – Flauto Acerbo, koje je žiri opisao kao „vizionarsko i istinski originalno”. Nedavno je nagrađen prvom nagradom na Internacionalnom takmičenju povodom stotog rođendana Vitolda Lutoslavskog.

Soliloquy VFlauto Acerbo za blok-flautu
Posvećeno Kristoferu Ortonu.

Ovo delo je naručio Kristofer Orton, pod pokroviteljstvom Bi-Bi-Si-jevog Fonda za izvođačke umetnosti. Kao što naziv sugeriše, delo pripada seriji radova za solo instrumente. Posle premijere kompozicije Soliloquy I 2000. godine na Festivalu ISCM, ideja za stvaranje ciklusa solo komada – sa ciljem ispoljavanja raznovrsnih karaktera jednog protagoniste koji govori različitim jezicima – formirala se sama od sebe. Do sada, ovo je peto delo iz serije (prva tri su za gudačke instrumente, a četvrto je za bas-klarinet). U svakom od ovih komada solistička ideja figurira na različitim instrumentalnim nivoima i razvija se u skladu sa ekspresivnim kvalitetima i tehničkim potencijalima svakog instrumenta. U ovom delu, linearne konture bazirane na ‘čistoj modalnosti’, konstantno ‘okruženoj’ hromatskim i mikrotonalnim infleksijama, kao i kontrapunktski dinamizam i raznovrsnost fakturnih formata koji iz njega proizilaze, su u središtu muzičkog diskursa. Idiosinkretički karakter ovog dela može se prepoznati u drugom delu naslova – Flauto Acerbo