Kotoka Suzuki (Japan) je kompozitorka koja se fokusira na multimedijalne i instrumentalne prakse. Realizovala je nekoliko većih multimedijalnih radova – uključujući prostorne interaktivne audiovizuelne radove koji mogu biti predstavljeni koncertno ili kao instalacija – često u saradnji sa umetnicima i naučnicima iz drugih disciplina.  Njena dela zasnovana su na zvukovima kao fizičkim pokretnim vidljivim objektima koji se konstantno transformišu u različite forme, veličine, boje, dok putuju kroz vazduh različitim brzinama. Njen rad je internacionalno priznat, zahvaljujući izvođačima kao što su gudački kvartet Arditi, ansambl Kontinuum, Novi ansambl Modern, ansambl Earplay, i brojnim festivalima – Ultraschall, Svetski dani muzike, Music an the Anthology. Među priznanjima koja je osvojila izdvaja se nagrada organizacije DAAD na programu artist-in-residence (Berlin), Multimedia Prize u Buržu, nagrada „Robert Fleming” Umetničkog saveta Kanade, nagrada Fondacije „Hauard”, počasna nagrada Takmičenja Musica Nova. Od 2001. godine radi kao kompozitor-saradnik pri Kanadskom muzičkom centru.

While Ripples Enlace… (Dok se talasi komešaju…)

Delo je inspirisano Georgom Filipom Telemanom i zasniva se na materijalima iz meni omiljenog kompozitorovog dela Hamburger Ebb’ und Flut (Hamburška plima i oseka), poznatijeg kao Muzika na vodi – ostvarenja koje se sastoji od svita zasnovanih na prikazima likova iz grčke mitologije. Melanholična melodijska linija četvrtog stava (Der Verliebte Neptune),  na fonu lepe, čežnjive harmonske progresije i neprimetno lepršave i lake melodijske linije Uvertire,su osnove mog dela. Dok talasi zvuka menjaju oblik materijali Hamburške plime i oseke suptilno izlaze na površinu. Ovo delo nastalo je kao narudžbina Muzičkog društva Magdeburga, a premijerno ga je izvela Lusia Mens na Telemanovom festivalu u ovom gradu, marta 2010. godine, pod pokroviteljstvom Umetničkog saveta Kanade.