Vladimir Tošić (Srbija) je kompozitor, multimedijalni umetnik, redovni profesor na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Studije kompozicije završio je u klasi Vasilija Mokranjca na istom fakultetu. Za svoje kompozicije osvojio je prvu nagradu na konkursu „Tomas Bloh” (Pariz, 2000) i treću nagradu na takmičenju za dečiju gitarističku kompoziciju Gitarrentage fur Kinder (Lebah, Nemačka 2011). Ovu kompoziciju publikovala je poznata izdavačka kuća Chanterelle iz Hajdelberga. Dela Vladimira Tošića izvođena su na domaćim i stranim koncertnim podijumima i festivalima savremene muzike. U periodu od 2000. do 2012. godine njegova ostvarenja izvođena su više puta u SAD, Nemačkoj, Brazilu, Belgiji, Holandiji, Peruu, Italiji, Španiji, Francuskoj, Švedskoj, Argentini, Portugaliji, Engleskoj i Japanu. Ostvarenja ovog autora nalaze se na autorskom kompakt disku MELANGE (PGP RTS 2000), kao i na više kompakt diskova izdatih u Srbiji i SAD (4on1-Josquin Records, 2007, Vox Novus 60×60, 2007…). Osnova stvaralačkog pristupa Vladimira Tošića je redukcionistički princip. Sva njegova dela su procesualna, repetitivna i zasnovana na veoma malom broju različitih elemenata, a ponekad čak i na samo jednom (boji, ritmu, harmoniji…). Među njegova najvažnija dela ubrajaju se: Varial, Dual, Trial, Voksal, Fisija, Fuzija, Altus…

Kompozicija Altus za bas (glas) i klavir nastala je u januaru 2001. godine kao narudžbina za festival solo pesme u Novom Bečeju na kome je premijerno i izvedena. U ovoj kompoziciji se prepoznatljivim, važnim osobinama mojih ranijih dela – procesualnoj organizaciji, repetitivnosti, simetriji itd, dodaju brži tempo i življa ritmika čime se povećava protok događaja u vremenu. U odnosu na većinu mojih prethodnih dela strogost u ostvarivanju zadatog procesa je nešto manja u korist prihvatljivijih akustičkih rešenja. Osnova kompozicije je melodijski niz od osam tonova alikvotnog modusa koji se na različit način varira u tri odseka. Vremenom ova kompozicija je postala jedna od mojih najizvođenijih tako da su nastale mnoge varijante za razne izvođače: za duo, trio, kvartet, rok bend i orkestar.