Rastko Popović (1983, Srbija) je diplomirao studije viole na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu i na Univerzitetu u Stavangeru (Norveška). Predaje Metodiku nastave gudačkih instrumenata na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu i profesor je viole u beogradskoj muzičkoj školi „Josip Slavenski”. Pored violskog, kamernog i orkestarskog repertoara, bavi se i istorijski informisanom interpretacijom muzike 17. i 18. veka u okviru ansambla Beogradski barok. Godine 2006. započeo je autorski projekat Sam svoj sopstveni ringišpil posvećen električnoj violi kao savremenom muzičkom mediju. Student je završne godine doktorskih akademskih studija na Univerzitetu umetnosti u Beogradu, Fakultetu muzičke umetnosti u klasi Dejana Mlađenovića.