Ki Haodi (Kina), nezavisni muzičar. Diplomirao je na Kineskom konzervatorijumu. Ki Haodi stvara, komponuje i obrađuje folklornu muziku, kao i muziku za svečanosti, film i televiziju. Bavi se i pop muzikom. Reprezentativna dela su: Orbita znakova, Kvartet za trzalačke instrumente, Blistavi kapričo, Koncert za erhu, Dvostruki koncert za erhu i čeloOtac koji je voleo Vukina, tonska poema naroda Daur i Molitva za kineski san, „Srećni” koncert kineske muzike, Koncert budističkog pevanja.

Kina je kompozicija u kojoj su predstavljene mogućnosti instrumenata.