Branka Popović (1977, Srbija), diplomirala je muzi­kologiju i kompoziciju (u klasi Zorana Erića). Postdiplomske studije kompozicije (Master of Music in Composition) završila je u Londonu na Gilhold školi za muziku i dramu, u klasi Džudit Bingam. Na istoj školi, u okviru Student Fellowship programa, ostaje još godinu dana kao Composition Fellow. Doktorski umetnički projekat, kamernu operu Petrograd  odbranila 2012. godine (klasa Zorana Erića).

Kompozicije su joj izvođene u okviru Međunarodne tribine kompozitorau Beogradu, Birtwistle festivalau Londonu, festivala Brass Spectacular u Glazgovu, City of London festivala i na beogradskom festivalu KoMA. Godine 2002, osvojila je nagradu za trio Dream (I. S. o. F)na Internacionalnoj letnjoj muzičkoj akademiji Budimpešta–Prag–Beč. Dobitnik je nagrade za najbolju muziku u filmu Tačka prekida Igora M. Toholja na 56. Beogradskom festivalu dokumentarnog i kratkometražnog filma 2009. godine.

Number 5 za klarinet, gitaru i harmoniku. Kompozicija je inspirisana istoimenom slikom Marka Rotka. Razvijanje  muzičke dramaturgije na bazi jednog akorda, evocira delikatno pretapanje boja – u rasponu od žute, preko narandžaste do crvene na Rotkovoj slici.