Pande Šahov (Makedonija/Velika Britanija) studirao je u Makedoniji kod Riste Avramovskog i Tomislava Zografskog, a nastavio je školovanje na Kraljevskom koledžu za muziku u Londonu, gde je studirao kod Džulijana Andersona. Doktorsku disertaciju je odbranio na Kraljevskom Holovej univerzitetu u Londonu, pod mentorstvom Filipa Kašijana. Njegovu muziku izvodili su Makedonski i Sofijski simfonijski orkestar, Smit kvartet, ansambli Lontano, Ixion, Chroma i Ansambl kompozitora, Novi londonski kamerni hor pod upravom Klementa Pauera. U sezoni 2014/2015. premijerna izvođenja uključuju Chemin Flottant za četrnaest izvođača i Heraclea II za solo trubu. Kao pedagog bavi se ne samo kompozicionom tehnikom već i analizom i interpretacijom. Organizovao je nekoliko seminara i radionica. Živi u Engleskoj i radi kao profesor na Kraljevskom koledžu za muziku u Londonu.

Quasi Ciaccona je komponovana u 1995, specijalno za koncert mladih kompozitora u Bitolju, i izveo je Konstatin Kirjanov. Prvi deo je izgrađen na ‘popunjavanju’ prostora između ponavljanja hromatskog motiva. Umesto ponavljanja basove linije ili niza akorda, ova Ciaccona ponavlja metričku kombinaciju tako da je možda adekvatan naziv ‘metrička čakona’ (pasakalja). Ceo prvi deo je u forte dinamici. U visokom registru klarinet zvuči skoro neprijatno, ali željeni efekt je da zvuči slično kao glasno ptičje jato. Drugi deo kompozicije započinje pijano i, paralelno sa ‘usitnjavanjem’ ritma, dinamika raste. Na samom kraju, fragmentiranje motiva donosi diminuendo. Drugi deo pomalo ima Jazz-karakter.