Žorž Apergis (1945, Grčka/Francuska) – od kada se 1963. godine preselio u Pariz njegova je karijera originalna i nezavisna, i kreće se u rasponu između instrumentalnih i vokalnih dela, muzičkog teatra i opere.

Godine 1976. osnovao je radionicu za muzički teatar – Atelier Théâtre et Musique (ATEM). Ova organizacija mu je omogućila potpuno obnavljanje kompozitorske delatnosti, kroz saradnju sa muzičarima, ali i sa glumcima. Njegove predstave inspirisane svakodnevnim životom, događajima u društvu, transformišu se u svet poezije, često svet apsurda i satire – Récitations (1978), Jojo (1990), Sextuor (1993), Commentaires (1996).

Dva njegova dela, komponovana 2000, postigla su veliki evropski uspeh: Die Hamletmaschine-Oratorio, zasnovan na tekstu Hajnera Milera (Heiner Muller), i predstava Machinations, narudžbina IRCAM-a za koju je dobio Gran Pri Francuskog udruženja kompozitora.

Godine 2004, komponovao je delo Dark Side za Ensemble Intercontemporain i Marijan Puser (Marianne Pousseur) koristeći fragment iz Eshilove Orestije (nagrada Salaber), a opera Avis de tempête, postavljena novembra 2004. u operi u Lilu sa Ictus ansamblom, Donatjen Mišel-Dansak (Donatienne Michel-Dansac), Johanom Sonije (Johanne Saunier), Romenom Bišofom (Romain Bischoff) i Lionelom Pentrom (Lionel Peintre) osvojila je Gran Pri kritike za 2005. Ova opera postavljena je u Pariskoj operi 2006. godine, u okviru festivala Agora.

www.aperghis.com, www.durand-salabert-eschig.com

Compagnie za cimbalo, harfu i udaraljke, je delo nastalo 1985. godine, kao deo ciklusa Triptih. Triptih je priča o jednom paru, koja govori o čežnji, saučesništvu i uspomeni. Tri komada predstavljaju tri udaljena momenta jednog putovanja koje simbolizuje skriveni unutrašnji život. Compagnie je centralni komad ciklusa. U njemu se udaljeni glasovi prvog (udaraljke solo) i trećeg (harfa solo) komada spajaju, sinhronizuju i dopunjuju. Ovo je naročito evidentno u izboru instrumentacije – cimbalo (žičani perkusivni instrument), se može protumačiti kao simbol ravnoteže, instrument komunikacije između muškog i ženskog principa.