Dušan Bavdek (1971, Slovenija) studirao je kompoziciju na Muzičkoj akademiji u Ljubljani, u klasi Alojza Srebotnjaka. Potom je, pri istoj instituciji, završio postdiplomske studije kompozicije, kod profesora Marijana Gabrijelčiča i Danijela Danea Škerla. Takođe je pohađao i masterklas kod Janoša Vajde (Janos Vajda) i Helmuta Lahenmana (Helmut Lachenmann). Bavdek je dobitnik mnogih priznanja, od slovenačkih i internacionalnih institucija, a njegova muzika je izvođena i emitovana širom Evrope i sveta.

Od 2002. godine podučava harmoniju i solfeđo na Muzičkoj akademiji u Ljubljani, a potom deluje kao profesor saradnik teorijskih predmeta (2003) i kompozicije (2009).

Član je Upravnog odbora Evropskog foruma kompozitora i umetnički direktor Međunarodnih koncertnih ciklusa Slovenačkog udruženja kompozitora.

Croquis (2005) za obou i fagot pretenduju da budu kratke, izazovne zvučne impresije. Kombinacija dva srodna drvena duvačka instrumenta sa dvostrukim jezičkom predstavljala je privlačan izazov za autora, dozvolivši mu da zaokruži raspone oba instrumenta u jedinstveni zvučni prostor. Kompozicija poseduje ekspresivnost koja, kroz kondenzovanu artikulaciju svih, minimalistički osmišljenih, motivskih uzoraka, donosi opseg kontrasta. Razvijen metrički ritam, minuciozna razrada motivskih ćelija i dominacija razvijene „drame fragmenata“, jesu možda najkarakterističnije strukturalne odlike ovog dela.