Ivan Božičević (1961, Srbija) – kompozitor, orguljaš, pijanista i aranžer. Diplomirao je i magistrirao kompoziciju na FMU u klasi A. Obradovića. Usavršava se na Kursevima nove muzike u Darmštatu 1982. i 1984.

Orgulje studira na Visokoj muzičkoj školi u Frankfurtu (prof. Edgar Krap /Edgar Krapp/), na kojoj je diplomirao 1988. godine. Ranu muziku usavršava u Salamanki (Gi Bove /Guy Bovet/, Monserat Torent /Monsterrat Torrent/). Koncertira u Hrvatskoj, Srbiji, Nemačkoj, Mađarskoj, Švajcarskoj, Španiji i SAD.

Do 2001. radio je kao docent na beogradskom FMU i Akademiji Umetnosti u Novom Sadu. Od 2002. deluje kao slobodni umetnik u Splitu.

Dela objavljena na 11 nosača zvuka, izvođena su u Srbiji, Hrvatskoj, Švedskoj, Nemačkoj, Velikoj Britaniji i SAD.

Od novijih domaćih i stranih kompozitorskih nagrada izdvaja se američki ArtsLink Award za 2009, realizovan kao dvomesečni boravak u SAD, gde je Božičević održao brojne prezentacije, radionice, koncerte, kao i dve autorske večeri u Hjustonu. Iste godine, za firmu Sonic Crossroads, američka pijanistkinja Ketrin Vudard (Kathryn Woodard) snima CD „Journeys“na koji uvršćuje Božičevićevu kompoziciju Sotto voce. Američki izdavač Walton music objavio je delo Pastir dobri za ženski hor i klavir. Na međunarodnom konkursu ansambla London Schubert Players, izabrana je i u julu ove godinekoncertno izvedena i studijski snimljena kompozicija Marittimo za trubu, klavir i gudački kvintet.

Tracing u traganju za jednostavnošću

Skoro sva moja novija dela su manifestno anti-virtuozne i meditativne kompozicije. Biti na tragu posvemašnje nepatvorene jednostavnosti, nanovo otkriti zametenu neposrednost.

Tracing se može izvoditi u različitim kombinacijama solističkih instrumenata, pa je očitavanje/ocrtavanje tragova svaki put nešto drugačije, kao u renesansnoj ili jazz praksi.

Partituru čine jedan harmonski i po jedan sopranski, altovski i tenorski melodijski instrument. U dogovoru sa selektorom Tribine odlučio sam da se u Beogradu koriste klavir, flauta, violina i violončelo.