Dejan Despić (1930, Srbija) – kompozitor, muzički pisac, teoretičar i pedagog. Studirao je kompoziciju kod Marka Tajčevića i dirigovanje kod Mihaila Vukdragovića na beogradskoj Muzičkoj akademiji (danas Fakultet muzičke umetnosti), gde je na oba odseka diplomirao 1955. godine. Predavao je teorijske predmete, prvobitno u Muzičkoj školi „Mokranjac“ (1955–1965), a potom na Muzičkoj akademiji u Beogradu gde je penzionisan kao redovni profesor (1965–1995). Godine 1985. izabran je za dopisnog, a 1994. za redovnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti. Od 1999. godine Despić vrši dužnost sekretara Odeljenja likovne i muzičke umetnosti SANU.

Serenada za gudače, op. 204 – slédeći slavne uzore istoimenih klasičnih dela – Mocarta, Čajkovskog, Dvoržaka, Elgara, Suka… – i ova Serenada je pretežno vedrog duha, kakav se i očekuje od muzike njenoga žanra. Komponovao sam je prvenstveno da bih samog sebe malo razgalio u sumornoj jeseni života. Nazivi njenih stavova (Preludijum, Gavota, Sarabanda i Žiga), kao i znatno učešće imitacionih postupaka u fakturi, razumljivo asociraju na barok, kao i u brojnim drugim mojim delima u kojima iskazujem svoje trajno divljenje tome dêlu velike muzičke tradicije. Osvrt na drugu stranu vredne tradicije obeležava kratak citat gavote iz Klasične simfonije Prokofjeva – svakako najslavnije gavote u savremenoj muzici.

Serenada je komponovana 2009. godine i ovom prilikom se premijerno izvodi.