Milica Đorđević (1984, Srbija) diplomirala je kompoziciju na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, gde je završila i Snimanje muzike i tonsku režiju. Postdiplomske studije je, uz posebna priznanja, završila na Konzervatorijumu u Strazburu, a dalje usavršavanje je nastavila na institutu IRCAM u Parizu. Trenutno radi na realizaciji doktorata u Drezdenu i Berlinu.

Pohađala je brojne majstorske kurseve, festivale i takmičenja – MUSICA (Francuska, 2009), Ars Musica (Belgija, 2009), 44th International Summer Course for New Music Darmstadt (Nemačka, 2008), Acanthes (Francuska, 2007, 2009. i 2010), YCM i International Gaudeamus Music Week (Holandija, 2006), Međunarodna tribina kompozitora (Srbija, 2006, 2008), ISA Prague-Vienna-Budapest (Austrija, 2005), International Bartỏk Seminar and Festival (Mađarska, 2004), YoungArtistFestival (Nemačka, 2003).

Dobitnica je mnogih međunarodnih nagrada i priznanja, a njena muzika je izvođena i emitovana u Srbiji, Francuskoj, Nemačkoj, Belgiji, Italiji, Austriji, Holandiji, Velikoj Britaniji. Aktivno sarađuje sa muzičarima i sastavima, među kojima su: Arditti Quartet, Neue Vocalsolisten, Orchestre National de Lorraine, L’arsenale, Jean Deroyer, Emanuele Torquati, Francesco Dillon, Cerys Jones itd.

Dela Milice Đorđević uvrštena su arhivsku biblioteku Paul Zaher fondacije iz Bazela.

Kompoziciju SIVO, za alt flautu, bas klarinet, violu, violončelo i klavir premijeno je izveo ansambl on_line_vienna u toku International Summer Academy Prague-Vienna-Budapest u Austriji 2005, kada je nagrađena prvom nagradom ISA.

SIVO je sivo i dalje, možda tamnije.