Ana Gnjatović (Beograd, 1984), kompozitor, izvođač, menadžer u kulturi, bavi se muzikom koja se gleda i sluša. Pohađa postdiplomske studije na Odseku za kompoziciju Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu.

Pohađala je kurseve kompozicije, improvizacije i vokalne radionice Žorža Apergisa, Trevora Višharta (Trevor Wishart), Dejvida Mosa (David Moss), Georga Fridriha Hasa (Georg Friedrich Haas), Luja Andrisena (Louis Andriessen) Ričarda Ejersa (Richard Eyers), Barbare Henigan (Barbara Hannigan), Džulije Volf (Julia Wolfe), Luke Frančeskonija (Luca Francesconi), Ivana Fedelea (Ivan Fedele). Dobitnik je nagrada Fonda Josip Slavenski Fakulteta muzičke umetnosti, specijalne nagrade i porudžbine ansambla Sentieri selvaggi (Milano, Italija) za sezonu 2008/2009, i nagrade Letnje akademije Prag-Beč-Budimpešta (Austrija) 2005. godine. Kompozicije su joj izvođene u Srbiji, Nemačkoj, Austriji, Mađarskoj, Holandiji, Makedoniji, Italiji.

Godine 2007. diplomirala je na programu Marketing Instituta za komercijalni menadžment iz Dorseta. Bavi se menadžmentom u kulturi. Asistent je na Fakultetu za kulturu i medije Megatrend univerziteta u Beogradu. Idejni je tvorac i organizator Festivala KoMA.

Dialogue, Quasi una serenata (2008) poslednji je čin muzičkog performansa oortov oblak. I poslednji neuspeh u komunikaciji. Za dvoje.